Vedanta Delhi Half Marathon

pacers

NoNameCategoryBus
1Keshav Manik TahlaHM01:35
2Alfredo MirandaHM01:40
3Vinay AsraniHM01:45
4Randeep singh AroraHM01:50
5Karandeep SinghHM01:55
6Raman gaubaHM01:55
7Vineet AgarwalHM02:00
8Gaurav PantHM02:00
9Rohit FrancisHM02:05
10Atul AhujaHM02:05
11Sanjeev MeghaniHM02:10
12Sunil ChainaniHM02:10
13TCM SundaramHM02:10
14Shuvendu KumarHM02:15
15Atul BatraHM02:15
16Rashmi MohantyHM02:20
17Manuvel MezhukanalHM02:20
18Umesh GuptaHM02:30
19Rajesh SarafHM02:30
20Hamid AhmedHM02:45
21Neelam TalwarHM02:45
22Bijender VatsHM02:50
540-x-180
540-x-180
previous arrow
next arrow
540-x-180
540-x-180
previous arrow
next arrow