Vedanta Delhi Half Marathon

Category Winners

 

Age Category Races (HALF MARATHON)

RANK BIB NAME NATIONALITY FINISH TIME
1 2459 MUKESH RANA IND 1:26:51
2 2111 NIRMAL KUMAR IND 1:27:32
3 532 DINESH KUMAR IND 1:27:54
RANK BIB NAME NATIONALITY FINISH TIME
1 542 SHUBHA BHARGAVA IND 1:49:13
2 505 VAISHALI KASTURE IND 1:51:37
3 571 THEODORA YARDLEY ESA 1:57:32
RANK BIB NAME NATIONALITY FINISH TIME
1 3162 S J YADAV IND 1:33:41
2 3005 BHASKER DESAI IND 1:41:56
RANK BIB NAME NATIONALITY FINISH TIME
1 3692 ASHA AGGARWAL IND 2:01:15
2 3103 PERVIN BATLIWALA IND 2:14:32
RANK BIB NAME NATIONALITY FINISH TIME
1 4002 GURUDAYAL SINGH YADAV IND 1:47:49
2 4001 MAHADEV SAMJISKAR IND 2:17:19
RANK BIB NAME NATIONALITY FINISH TIME
1 4202 URMILA KATAKAM IND 3:12:48