Vedanta Delhi Half Marathon

Category Winners

 

Age Category Races

Age Group 18 - 24 Men

RANK BIB NAME FINISH TIME
1 4130 MANOJ KUMAR YADAV 1:14:24
2 4586 ASLESH KUMAR 1:14:39
3 510 AWADH NARAYAN 1:16:40
4 513 DEVENDRA SINGH 1:17:56
5 4912 AMIT KHANDURI 1:18:48

Age Group 18 - 24 Women

RANK BIB NAME FINISH TIME
1 38652 BLAUT GARANCE 1:26:08
2 38653 PRIYANKA 1:35:19
3 38701 KATENI ROBVIINA 1:57:51
4 39121 NISHTHA BANSAL 2:03:47
5 39232 HANNAH CONEY 2:06:14

Age Group 25 - 29 Men

RANK BIB NAME FINISH TIME
1 4913 NANJUNDAPPA MUNIYALLAPPA 1:13:43
2 13376 BHOLARAM RAJWADE 1:17:25
3 13813 KULWANT MAAN 1:17:29
4 7028 KRIPACHARI 1:19:17
5 7010 GIRIDHAR BALASUBRAMANIAN 1:19:36

Age Group 25 - 29 Women

RANK BIB NAME FINISH TIME
1 39702 EVE BUGLER 1:20:29
2 39752 NIVEDITA SAMANTA 1:49:49
3 39751 SELINA HAENY 1:52:30
4 39701 PHOEBE SINGH 1:52:39
5 39756 VRINDA BHANDARI 1:52:47

Age Group 30 - 34 Men

RANK BIB NAME FINISH TIME
1 16024 TUSHAR WAINGANKAR 1:18:15
2 16061 ATSUSHI MORISHTIA 1:20:42
3 21479 NIPENDRA SINGH 1:21:33
4 20885 DEVENDER KUMAR 1:23:12
5 20732 MATTHEW MORTON 1:23:17

Age Group 30 - 34 Women

RANK BIB NAME FINISH TIME
1 41501 SHIKHA PAHWA 1:36:53
2 41543 SHAILJA SRIDHAR 1:42:02
3 41548 SAYURI DALVI 1:43:43
4 42003 VIDHITA KIRPALANI 1:49:00
5 42049 SEEMA VARMA 1:53:04

Age Group 35 - 39 Men

RANK BIB NAME FINISH TIME
1 27151 MAHENDER SINGH 1:19:44
2 23031 BASANT PRADHAN 1:19:47
3 23010 SANJAY DASILA 1:21:08
4 23030 PRAKASH NANNAWARE 1:21:54
5 26025 SHIVANANDA SHETTY 1:23:47

Age Group 35 - 39 Women

RANK BIB NAME FINISH TIME
1 42502 JAYANTI THAPLIYAL 1:32:06
2 42501 LALITA MADHWAL 1:35:52
3 39278 AKIKO BANDO 1:42:19
4 42544 SARAH HEYWOOD 1:42:29
5 42503 SHOBHA DESAI 1:44:41

Age Group 40 - 44 Men

RANK BIB NAME FINISH TIME
1 31493 SURESH KUMAR 1:18:42
2 28225 BHUPENDER SINGH 1:20:18
3 28201 PRITAM SINGH 1:20:53
4 28216 RAJ PAL 1:21:17
5 28239 NARENDER RAWAT 1:29:34

Age Group 40 - 44 Women

RANK BIB NAME FINISH TIME
1 43543 NIRUPMA SINGH 1:39:06
2 44038 AUREA MULLER DIAS 1:39:09
3 43533 SHUBHA BHARGAVA 1:39:09
4 43535 SHILPA PHADKE 1:40:11
5 43501 HEIDI GRIFFITHS 1:44:23

Age Group 45 - 49 Men

RANK BIB NAME FINISH TIME
1 32529 DINESH KUMAR 1:21:07
2 32521 IDRIS MOHAMED 1:22:10
3 34901 MUKESH RANA 1:23:00
4 4943 SANDEEP KUMAR 1:23:19
5 35027 SURESH CHAND 1:24:47

Age Group 45 - 49 Women

RANK BIB NAME FINISH TIME
1 44302 VAISHALI KASTURE 1:42:47
2 44314 MAUREEN ENDERBY 1:46:07
3 44515 ALISON CLEWS 1:52:36
4 44313 MEENA VANKAWALA 1:57:01
5 44315 KIRAN CHULANI 2:00:20

Age Group 50 - 54 Men

RANK BIB NAME FINISH TIME
1 35305 ASHOK NATH 1:25:22
2 36659 HEERAMAN SINGH 1:29:04
3 36576 MAURIZIO ORLANDINI 1:31:06
4 36671 NARESH CHAND 1:31:47
5 35308 HASHMAT SINGH KHURANA 1:33:15

Age Group 50 - 54 Women

RANK BIB NAME FINISH TIME
1 44611 KHURSHID MISTRY 1:51:53
2 44612 TARU MATETI 2:00:10
3 44622 NEELAM VAID 2:05:47
4 44653 RUMA BHALLA 2:10:12
5 44613 ASHA AGGARWAL 2:13:45

Age Group 55 - 59 Men

RANK BIB NAME FINISH TIME
1 37775 SABHAJEET YADAV 1:28:29
2 37121 WILLIAM HALLIDAY 1:37:25
3 37123 ASHUTOSH ROY 1:43:02
4 37122 FARHAD KAPADIA 1:46:30
5 37716 DILIP PATIL 1:46:56

Age Group 55 - 59 Women

RANK BIB NAME FINISH TIME
1 44764 RADHA KRISHNASWAMY 2:04:18
2 44757 MALA BHAMBHANI 2:23:03
3 44732 RADHIKA BAHL 2:40:47
4 44731 SANDHYA RAO 2:47:04
5 44752 PADMA KARVE 2:50:15

Age Group 60 - 64 Men

RANK BIB NAME FINISH TIME
1 38058 RUGHA VIR 1:37:49
2 38004 SUBHASH CHAND KHATRI 1:39:53
3 38002 BHASKER DESAI 1:41:57
4 38260 RAMAVTAR RAJBHAR 1:42:50
5 38056 P K N NAMBIAR 1:46:49

Age Group 60 - 64 Women

RANK BIB NAME FINISH TIME
1 44823 RACHEL CHATTERJEE 2:03:48
2 44822 PERVIN BATLIWALA 2:05:16
3 44824 MALA HONNATTI 2:09:49
4 44821 CHRISTINE PEMBERTON 2:11:51

Age Group 65 - 69 Men

RANK BIB NAME FINISH TIME
1 38494 PARAMJEET SINGH 1:53:49
2 38416 VIRENDRA SINGH RAWAT 1:54:19
3 38418 YUDHAVIR SINGH 1:55:13
4 38417 VINOD KALLA 1:55:56
5 38495 SURAT SINGH JHAJHARIA 2:04:14

Age Group 70 and above Men

RANK BIB NAME FINISH TIME
1 38572 GURU DAYAL YADAV 1:47:16
2 38561 MAHADEV SAMJISKAR 2:05:32
3 38604 DHARM SINGH 2:06:05
4 38605 RAMSWARUP BHALOTHIA 2:10:27
5 38575 ASHOK KALLA 2:17:47